Oferty Organizacji Pożytku Publicznego

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). W terminie 7 dni od zamieszczenia można zgłosić uwagi dotyczące ofert na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

ROK 2021­

Data wpływu Data zamieszczenia Organizacja Tytuł Uwagi
08.03.2021 10.03.2021 Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew „Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej” Pobierz
1.06.2021 1.06.2021 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych Pobierz
1.06.2021 2.06.2021 Pleszewskie Stowarzyszenie Tenisowe, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew Organizacja turniejów tenisa ziemnego Pobierz
10.06.2021 10.06.2021 Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki  Dom Zakonny, ul. Podgórna 14, 63-300 Pleszew Organizacja wypoczynku letniego – kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew Pobierz
10.06.2021 10.06.2021 Pleszewskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych “Dom” Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Obóz nad jeziorem Pobierz
08.06.2021 11.06.2021 Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Integracja europejska, rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich – wznowienie fizycznej współpracy po pandemii Pobierz
14.06.2021 15.06.2021 Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Poznańska 34 63-300 Pleszew Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej – wydanie książki autorstwa Leszka Rajsa pt. “Historia pleszewskiej straży pożarnej” Pobierz
17.06.2021 17.06.2021 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Jarocin, ul. Święty Marcin 8-82/340, Poznań Kolonia zuchowa, obóz harcerski oraz obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew Pobierz
17.06.2021 17.06.2021 Fundacja Animacja, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew Organizacja spotkań profilaktycznych Pobierz
17.06.2021 17.06.2021  Fundacja Animacja, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew Półkolonie letnie dla seniorów Pobierz
15.07.2021 15.07.2021  Klub Sportowy Stal Pleszew, Al. Mickiewicza 6, 63-300 Pleszew Treningi oraz udział dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew w zawodach kolarskich jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia. Pobierz
27.07.2021 29.07.2021 Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63 – 300 Pleszew Klub Małego i Młodego Ratownika jako forma aktywnego i zdrowego stylu życia. Pobierz
03.08.2021 05.08.2021 Ludowy Zespół Sportowy „LAS” Kuczków, Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew Udział drużyny seniorów LZS „LAS” Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej Pobierz
30.08.2021 30.08.2021 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień Pobierz
30.08.2021 30.08.2021 Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew Pobierz

Dane z lat poprzednich znajdują się na archiwalnej stronie UMiG w Pleszewie pod adresem https://archiwum.pleszew.pl (kliknij adres aby przejść do tej strony)