Numery kont do opłat

image_print

Opłaty z kategorii:

Opłata skarbowa

Mandaty karne Straży Miejskiej

Opłaty z tytułu koncesji

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Opłaty z tytułu opłaty targowej

Opłaty z tytułu udostępnienia danych

Opłaty za notatkę policyjną

Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i pomieszczeń

Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności

Opłaty z tytułu sprzedaży mienia

Opłaty z tytułu opłaty planistycznej

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

Wpłaty za odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Na konto o numerze:

(Bank Spółdzielczy w Pleszewie): 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Opłaty z kategorii:

Osoby fizyczne – podatek rolny

Osoby fizyczne – podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne – podatek leśny

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

(konto ogólne: 08 8407 0003 0007 1000 2000 0504)

Opłaty z kategorii:

Osoby prawne – podatek od nieruchomości


Osoby prawne – podatek rolny

Osoby prawne – podatek leśny

Na konto o numerze:

(Bank Spółdzielczy w Pleszewie): 66 8407 0003 0007 1000 2000 0818

Opłaty z kategorii:

Osoby fizyczne i prawne – podatek od środków transportowych

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji

(konto ogólne: 39 8407 0003 0007 1000 2000 0819)

Opłaty z kategorii:

Strefa Płatnego Parkowania (abonamenty, wezwania – raport upomnienia)

Na konto o numerze:

(Bank Spółdzielczy w Pleszewie): 04 8407 0003 0007 1000 2000 0770

Opłaty z kategorii:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji

(konto ogólne: konto ogólne: 86 8407 0003 0007 1000 2000 0458)

Opłaty z kategorii:

Udział w dochodach od osób prawnych
Subwencje

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Dotacje

Na konto o numerze:

(Bank Spółdzielczy w Pleszewie): 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001