Kategorie

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Organizuje standardowy wolontariat, wolontariat seniorów, pomaga organizacjom pozarządowym, organizuje czas wolny dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszewa, udostępnia miejsce spotkań stowarzyszeniom i grupom nieformalnym. Czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 10.00-18.00. Czwartki od 12.00-20.00 Przejdź do strony internetowej …