Kategorie

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0036/16 Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie…

Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie

Budynek Sali Wiejskiej w Rokutowie przeszedł gruntowną termomodernizację – ocieplono ściany, wymieniono dach oraz okna i drzwi.  Wewnątrz wykonane zostały nowe ścianki działowe, podwieszane sufity i posadzki. Są także nowe instalacje: elektryczna, sanitarna, grzewcza, wentylacyjna i  wodociągowa. Ciekawostką jest zastosowanie…

Rewitalizacja miasta Pleszewa

Rewitalizacja miasta Pleszewa Nr projektu: RPWP.09.02.01-30-0017/17 Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i…

Projekt Grantowy Pn.: „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej W Systemie Kształcenia Zdalnego”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Pozyskane…

Zdalna szkoła + w ramach europejskiej sieci edukacyjnej

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o…