Obsługa Organizacji Pożytku Publicznego

Zdarza się, że przeglądarka Chrome (w zależności od konfiguracji) ma problem z pobraniem plików Word. W takim przypadku, zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla.

Nowe wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057).

Nowe uproszczone wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018r., poz.2055).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o otwartych konkursach ofert i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przyznania dotacji w roku 2022.

Konkursy ofert (pliki word do pobrania)

I konkurs ofert

II konkurs ofert

III konkurs ofert

IV konkurs ofert

V konkurs ofert

VI konkurs ofert

VII konkurs ofert

VIII konkurs ofert

IX konkurs ofert

X konkurs ofert

Zarządzenia  (pliki word lub pdf do pobrania)

Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Zarządzenie nr 258/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Zarządzenie nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r

Zarządzenie nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie Nr 23/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie Nr 98/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr 106/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Klauzula informacja Rodo

Plik Word do pobrania

Klauzula oświadczenie

Dane z lat poprzednich znajdują się na archiwalnej stronie UMiG w Pleszewie pod adresem https://archiwum.pleszew.pl (kliknij adres aby przejść do tej strony)