Obsługa Organizacji Pożytku Publicznego

image_print

Zdarza się, że przeglądarka Chrome (w zależności od konfiguracji) ma problem z pobraniem plików Word. W takim przypadku, zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla.

Nowe wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r., poz.2057).

Nowe uproszczone wzory dokumentów

Od dnia 1 marca 2019r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018r., poz.2055).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o otwartych konkursach ofert i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przyznania dotacji w roku 2024.

Konkursy ofert (pliki pdf do pobrania)

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

I konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

II konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

III konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

IV konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

V konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

VI konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

VII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

VIII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

IX konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024

X konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024

XI konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024

XII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024

XIII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

XIV konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2024

XV konkurs ofert

Zarządzenia  (pliki pdf do pobrania)

Zarządzenie nr 79/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02 lipca 2024r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2024r.

Zarządzenie nr 52/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Zarządzenie nr 43/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2024r.

Zarządzenie nr 42/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Zarządzenie nr 41/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Zarządzenie nr 29/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Zarządzenie nr 19/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Zarządzenie nr 14/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w 2024r.

Zarządzenie nr 162/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Zarządzenie nr 160/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Zarządzenie nr 159/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2024 r.

Zarządzenie nr 154/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2024r.

Informacje o otwartych konkursach ofert i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przyznania dotacji w roku 2023.

Konkursy ofert (pliki pdf do pobrania)

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

I konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

II konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2023

III konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

IV konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023

V konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023

VI konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

VII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

VIII konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

IX konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023

X konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

XI konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia

XII konkurs ofert

Zarządzenia  (pliki pdf do pobrania)

Zarządzenie Nr 138/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 134/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr 106/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Zarządzenie Nr 97/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr 80/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Zarządzenie Nr 61/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Zarządzenie Nr 32/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 10/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Zarządzenie Nr 160/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Zarządzenie Nr 159/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Zarządzenie Nr 155/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Informacje o otwartych konkursach ofert i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie przyznania dotacji w roku 2022.

Konkursy ofert (pliki word do pobrania)

I konkurs ofert

II konkurs ofert

III konkurs ofert

IV konkurs ofert

V konkurs ofert

VI konkurs ofert

VII konkurs ofert

VIII konkurs ofert

IX konkurs ofert

X konkurs ofert

XI konkurs ofert

Zarządzenia  (pliki word lub pdf do pobrania)

Zarządzenie Nr 248/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego w latach 2022-2024 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia

Zarządzenie nr 258/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego

Zarządzenie nr 259/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r

Zarządzenie nr 7/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Zarządzenie nr 23/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie nr 49/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.

Zarządzenie nr 98/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Zarządzenie nr 106/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Zarządzenie nr 136/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego

Klauzula informacja Rodo

Plik Word do pobrania

Klauzula oświadczenie

Dane z lat poprzednich znajdują się na archiwalnej stronie UMiG w Pleszewie pod adresem https://archiwum.pleszew.pl (kliknij adres aby przejść do tej strony)