Wydziały i referaty UMiG

Siedziba: ul. Rynek 1

Wydział Inwestycyjny, pokój 118

Kierownik: Paulina Kwaśniewska
Telefon: + 48 62 74 28 350

Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 349

Adresy email: pkwasniewska(at)pleszew.pl, knowicka(at)pleszew.pl, mszkudlarek(at)pleszew.p,l rwalczak(at)pleszew.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pokoje 002, 003, 008

Kierownik: Hanna Nawrot
Telefon: + 48 62 74 28 319

Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 332, +48 62 74 28 314, +48 62 74 28 315, +48 62 74 28 317

Adres email: usc(at)pleszew.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, pokój 201

Kierownik: Małgorzata Klak
Telefon: +48 62 74 28 306

Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 334

Adres email: or(at)pleszew.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokoje 301, 302, 304

Kierownik: Roman Łukasik
Telefon: +48 62 74 28 346

Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 351, + 48 62 74 28 352, + 48 62 74 28 347, + 48 62 74 28 345

Adres email: gp(at)pleszew.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój 111

Kierownik: Anna Skibińska
Telefon: +48 62 74 28 343

Pozostałe telefony:
+48 62 7428 344

Adres email: gk(at)pleszew.pl

Wydział Rozwoju i Analiz, pokój 110

Kierownik: Andrzej Liskowski
Telefon: + 48 62 7428 341

Pozostałe telefony:
+48 62 7428 340

Adres email: rg(at)pleszew.pl

Referat Podatków i Opłat, pokoje 005, 006

Kierownik: Violetta Skrzypczak
Telefon: + 48 62 7428 327

Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 328, + 48 62 74 28 329, + 48 62 58 01 182

Adresy email: vskrzypczak(at)pleszew.pl, kmatysiak(at)pleszew.pl, sstefaniak(at)pleszew.pl, jpenkala(at)pleszew.pl, nchwalkowska(at)pleszew.pl, ejankowska(at)pleszew.pl, apiasecka(at)pleszew.pl, molbrich(at)pleszew.pl, mkusiak(at)pleszew.pl, apezena(at)pleszew.pl

Wydział Finansowy, pokój 207

Kierownik: Katarzyna Matusiak-Marecka
Telefon: +48 62 74 28 325

Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 323, +48 62 74 28 322,+48 62 74 28 336

Adresy email: kmatusiak(at)pleszew.pl, kkaniewska(at)pleszew.pl, mmigalska(at)pleszew.pl, apolitowicz(at)pleszew.pl, kmatysiak(at)pleszew.pl, mwarszewska(at)pleszew.pl, aswiatek(at)pleszew.pl, mkonczynska(at)pleszew.pl

Wydział Edukacji, pokój 212

Kierownik: Ilona Błaszczyk
Telefon: +48 62 74 28 311

Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 318, + 48 62 74 28 339, + 48 62 74 28 355, +48 62 58 01 185

Adres email: edukacja(at)pleszew.pl

Biuro Prasowe, pokój 108

Kierownik: Anna Bogacz
Telefon: + 48 62 74 28 304

Pozostałe telefony:
+48 62 74 28 337

Adres email: rzecznik(at)pleszew.pl

Audytor wewnętrzny, pokój 213

Kierownik: Mirosława Wasielewska
Telefon: + 48 62 74 28 330

Pozostałe telefony:

Adres email: mwasielewska(at)pleszew.pl

Stanowisko ds. kontroli, pokój 213a

Kierownik: Krzysztof Klimek
Telefon: + 48 62 74 28 326

Pozostałe telefony:

Adres email: kklimek(at)pleszew.pl

Referat Windykacji, pokój 010

Kierownik: Anna Wojtaszek
Telefon: + 48 62 74 28 305

Pozostałe telefony:
+ 48 62 74 28 305

Adres email: awojtaszek(at)pleszew.pl

Siedziba: Plac Kościelny 1

Wydział Ochrony Środowiska

Kierownik: Marta Chrzanowska
Telefon: + 48 62 58 01 188

Pozostałe telefony:
+ 48 62 58 01 189

Adres email:  mchrzanowska(at)pleszew.pl, abadosz(at)pleszew.pl, ajany(at)pleszew.pl

Straż Miejska

Komendant: Zbigniew Duszczak
Telefon: +48 62 74 28 333

Pozostałe telefony:
alarmowy: 986

Adres email: straz(at)pleszew.pl

Siedziba: ul. Polna 71

Referat Gospodarki Odpadami

Kierownik: Angelika Sołtysiak
Telefon: + 48 62 580 11 80

Pozostałe telefony:
+ 48 62 580 11 81

Adres email: asoltysiak(at)pleszew.pl