EBOI

image_print

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie działa już Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. Pozwala ono interesantom sprawdzać zobowiązania przez Internet bez konieczności wizyty w ratuszu.

Dzięki EBOI mieszkaniec może uzyskać informacje o aktualnych zobowiązaniach na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w zakresie:

opłaty za gospodarowanie odpadami;
podatku od nieruchomości;
podatku rolnego;
podatku leśnego;
podatku od środków transportowych.

System EBOI dostępny jest pod adresem: https://eboi.pleszew.pl

Daje on interesantom Urzędu możliwość dokonania płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy informatyczne Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

W najbliższym czasie udostępnione zostanie także składanie wniosków lub deklaracji z tytułu w/w opłat i podatków.

Aby rozpocząć korzystanie z usług EBOI konieczne jest założenie profilu zaufanego pod adresem pz.gov.pl.

Profil zaufany jest narzędziem do potwierdzania tożsamości przy wypełnianiu elektronicznych wniosków czy korespondencji z urzędem.

Po wypełnieniu wniosku o założenie profilu zaufanego należy go potwierdzić w jednym z wielu dostępnych punktów potwierdzających. W Urzędzie taki punkt mieści się na parterze w biurze nr 002.

W chwili obecnej możliwe jest również logowanie do EBOI za pomocą bankowości elektronicznej banków, które zintegrowały się z Profilem Zaufanym.