Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo Wykonując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zamieszczamy podstawowe informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami. Definicja Cyberbezpieczeństwo to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych…

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  dla miast Kalisz i Szamotuły

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu     INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. św. Brata Alberta przeznaczonej do użyczenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Sportowej przeznaczonej do wydzierżawienia pod Ptasi Bufet

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod „Ptasi Bufet”. Grunt o pow. 2,00 m2 stanowiący część działki nr 2495 o pow. całkowitej 11,1041 ha KW nr KZ1P/00017518/9, ark. m. 39. Zgodnie…
Grafika przedstawia rekę oraz telefon komórkowy

Utracone dokumenty i karty płatnicze – jak szybko zastrzec?

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Zgubiłem dokumenty – co robić? Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów…