Kategorie

Klauzula informacyjna dla byłych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o…

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych załatwianych milcząco

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o…

Polityka cookies

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej. Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach…

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE HTTPS://PLESZEW.PL/ 1. PODSTAWY 1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki Prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://pleszew.pl/, której administratorem jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1 (zwany dalej „UMiG”). 1.2. Celem Polityki…