Program współpracy Miasta i Gminy z OPP

Program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie przyjmującą w/w program zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz wyłożona do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do projektu programu, które można było zgłaszać na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Dokumenty do pobrania (Word lub PDF):

Informacja z dnia 06.07.2020 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem “Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Projekt uchwały

Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uchwała Nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

Uchwala Nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Dane z lat poprzednich znajdują się na archiwalnej stronie UMiG w Pleszewie pod adresem https://archiwum.pleszew.pl/ (kliknij adres aby przejść do tej strony)