Obsługa organizacji

NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r.,poz.1300) obowiązujące od dnia 3 września 2016r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego regranting

Sprawozdanie w wykonania zadania publicznego regranting

Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania

Aktualizacja opisu działań

Informacja dodatkowa do zawarcia umowy

NOWE UPROSZCZONE WZORY DOKUMENTÓW

Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw.”małych grantów” wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz.570).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Aktualizacja szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania

INFORMACJE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI

Rok 2018

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2018 (OR)

II konkurs ofert 2018 (OR)

III konkurs ofert 2018 (WK)

IV konkurs ofert 2018 (OR)

V konkurs ofert 2018 (WK)

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 3/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

ZARZĄDZENIE NR 49/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEWz dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2018r.

ARCHIWUM INFORMACJI O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT I ZARZĄDZENIACH BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI


Rok 2017

Konkursy ofert

I konkurs ofert 2017-2018 (OR)

II konkurs ofert 2017-2018 (OR)

III konkurs ofert 2017-2018 (OR)

IV konkurs ofert 2017 (OR)

V konkurs ofert 2017 (OR)

VI konkurs ofert 2017 (OR)

VII konkurs ofert 2017 (OR)

VIII konkurs ofert 2017 (BO)

Konkurs ofert 2017 (WK-I)

Konkurs ofert 2017 (WK-II)

Konkurs ofert 2017 (WK-III)

Konkurs ofert 2017 (WK - IV)

Konkurs ofert 2017 (WK-V)

ZARZĄDZENIA

Zarządzenie nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 - 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017r.

Zarządzenie nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 - 2018 z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.

Zarządzenie Nr 82/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 czerwca 2017 w sprawie: przyznania dotacji klubowi sportowemu.

Zarządzenie Nr 84/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 121/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Zarządzenie Nr 170/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.
Wielkość czcionki
Kontrast