Obsługa organizacji pozarządowych

­­­­I­nformacje dotyczące wspierania organizacji pozarządowych. Ogłoszenia, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Do pobrania wz­ory formularzy wniosku­-ofe­rty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

­­­NOWE WZORY DOKUMENTÓW

Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 1300) obowiązują od dnia 3 września 2016r.

Opublikowane rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r.Nr 6,poz.25).
Rozporządzenie z 2010r. na mocy przepisów przejściowych ma zastosowanie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed dniem 3 września 2016r.)

­Nowe wzory do pobrania w formacie doc

Formularz „Oferta realizacji zadania publicznego”

Formularz „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego”

Formularz „Oferta realizacji zadania publicznego – regranting”

Formularz „Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – regranting”

Formularz „Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania”

Formularz „Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania”

Formularz „Aktualizacja opisu działań”

Formularz „Informacja dodatkowa do zawarcia umowy”


Od 10 maja 2016r. obowiązują nowe uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów” wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz. 570).
Wzory te dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DRUKI DO POBRANIA – format doc

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Aktualizacja szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania.


WZORY DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE DO REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH PRZED 03-09-2016

Formularz sprawozdania – format doc


ROK 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2017 o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO  NA  ROK  2017

Zarządzenie Nr 54/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2017r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.04.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.
Zarządzenie Nr 38/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.
Zarządzenie Nr 31/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.02.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Zarządzenie Nr 11/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2017 – 2018 z zakresu ochrony zdrowia. – format pdf
Zarządzenie Nr 7/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2017 r.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.01.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Zarządzenie Nr 197/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2017 – 2018 z zakresu pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia.f
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.12.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018 pn „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018 pn „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”

ROK 2016

Zarządzenie Nr 168/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 164/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyznania klubowi sportowemu wsparcia finansowego.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 października 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz dokument – format pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.
Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 130/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.
Pobierz dokument – format pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.
Pobierz dokument
Informacja z dnia 18-07-2016 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017″.

Pobierz projekt współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 – format pdf

Zarządzenie Nr 96/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.
Pobierz tekst zarządzania – format pdf

Zarządzenie Nr 76/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2016-2018.

Pobierz dokument – format pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 68/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2016r.
Pobierz dokument – format pdf

Informacja o kosztach działalności Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w ujęciu rocznym.

Pobierz dokument – format pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 49/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 marca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument-format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 marca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na 2016 r.

Pobierz dokument-format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 28/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 25/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 lutego 2016 r w sprawie: przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.02.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.02.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-02-2016r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.
Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.12.2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument – format pdf

 


ROK 2015

 

Zarządzenie Nr 107/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25-09-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.
Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-09-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.
Pobierz dokument – format pdf

Informacja z dnia 12-08-2015r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016″

Pobierz projekt współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15-07-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 71/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-05-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 51/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-04-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-03-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 22/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-02-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-01-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 3/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015r.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 107/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2014r. w sparwie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w latach 2015-2016.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-12-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument – format pdf
Uchwała nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Informacja z dnia 08-08-2014r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″
Pobierz projekt współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 – format pdf”


ROK 2014

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-11-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 87/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26-09-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 64/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2014r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-07-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11-07-2014r. – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 48/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2014r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-05-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadaia publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 38/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz dokument – format pdf

Zarządzenie Nr 36/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-04-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 21/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014r.

Pobierz treść zarządzenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-02-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz treść ogłoszenia

Zarządzenie Nr 4/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Pobierz treść zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2014

Pobierz treść ogłoszenia


ROK 2013

Informacja z dnia 18-07-2013r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″

Projekt uchwały „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″

Zarządzenie Nr 111/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku 2013r. – format pdf

Zarządzenie Nr 88/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05 września 2013 r. w sprawie przyznania klubom sportowym wsparcia finansowego – format pdf

Zarządzenie Nr 63/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013r.- format pdf

Zarządzenie Nr 57/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku 2013r. – format pdf

Zarządzenie Nr 41/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku 2013r. – format pdf

Zarządzenie Nr 28/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2013r. – format pdf

Zarządzenie Nr 21/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r. – format pdf

Zarządzenie Nr 19/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r – format pdf

Zarządzenie Nr 5/VI/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013r. – format pdf

Zarządzenie Nr 130/VI/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2013 r. z zakresu pomocy społecznej. – format pdf

­Konkursy na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-09-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-08-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22-05-2013r. o otwartym konkursie ofert na ­realizację zadań publicznych na rok 2013

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-04-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-03-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-02-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-02-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-01-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013

Pobierz dokument – format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2012r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013 pobierz tekst ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2012r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. ” Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew” na rok 2013

pobierz tekst ogłoszenia
Pobierz wzór umowy

ROK 2012

Informacja z dnia 09-08-2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 26 sierpnia 2011r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

­Pobierz projekt programu – format pdf

Konkursy na realizację zadań publicznych

­Ogłoszenie Burmistrza miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2011r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

 

­


ROK 2011

­Zarząd­zenie Nr 82/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego w 2011r.­

­Zarząd­zenie Nr 61/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania publicznego w 2011r.­

­Zarząd­zenie Nr 35/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych­ w 2011r.

Informacja z dnia 21-01-2011r. dotycząca wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania

­Zarząd­zenie­
Nr 26/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08 marca
2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje
zadań publicznych w 2011r.

­

­Zarządzenie Nr 6/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27­ stycznia 2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w 2011r.

 

­Zarządzenie Nr 4/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w 2011r.­

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność ­pożytku publicznego na rok 2011

 

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2011

­­­Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14-07-2011r – otwarty konkurs na realizację zadań publiczn­ych na rok 2011.
pobierz tekst ogłoszenia (format pdf)
­

­­­Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31-05-2011r – otwarty konkurs na realizację zadań publiczn­ych na rok 2011­.
pobierz tekst ogłoszenia (format pdf)
­

­­Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-03-2011r – otwarty konkurs na realizację zadań publiczn­ych na rok 2011­.
pobierz tekst ogłoszenia (format pdf)
­

­­Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-02-2011r – otwarty konkurs na realizację zadań publiczn­ych na rok 2011 w obszarze ochrony zdrowia.
pobierz tekst ogłoszenia (format pdf)
­

­Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-12-2010r. o konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2011r.

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03-01-2011r. o konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2011r.

ROK 2010
­Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Projekt uchwały przedstawia się celem konsultacji z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 września 2010 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1
Ogłoszenie Brumistrza Miasta i Gminy w Pleszewie w sprawie spotkania organizacji pozarządowych

KONKURSY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2010

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16-08-2010r. o konkursie na wykonanie zadania w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gmine Pleszew

­
­­

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-07-2010r. o unieważnieniu konkursu na wsparcie zadań publicznych w roku 2010 w zakresie ochrony zdrowia.­

­­Zarządzenie Nr 70/V/2010 Burmist­rza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-07-2010r. – otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w obszarze ochrony zdrowia.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2010 W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA: Organizacja dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew na boisku Orlik zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego podczas wakacji letnich.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: Udzielenie schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew.

 

Zaproszenie do składania opinii dot. utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Unieważnienie konkursu ofert na wsparcie realizacji następujących zadań w zakresie pomocy społecznej

 

„Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew: „Otwarty Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2010″

Zarządzenie Nr 12/ V/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2010r.

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenie schroniska dla bezdomnych, Zapewnienie ciepłych posiłków osobom korzystającym ze Schroniska dla bezdomnych (w granicach od 3 do 20 obiadów dziennie)

 

ROK 2009
KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Plesz­ew: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009
Ogłoszenie – Otwarty II Konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009.
Zarządzenie Nr 55/V/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 maja 2009r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2009.
ROK 2007
KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2007
Zarządzenie Nr 27/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2007.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-12-2006 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych od 01.01.2007 do 31.12.2007
ROK 2006
III EDYCJA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-10-2006 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalnośćpożytku publicznego w roku 2006
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21-08-2006 w sprawie otwartego konkursu ofert na realziację zadań publicznych realizowanych od 01.10.2006 do 31.12.2006
II EDYCJA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006
Zarządzenie Nr 481/IV/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-05-2006 w sprawie otwartego konkursu na realizajcę zadań publicznych w roku 2006
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2006
Zarządzenie Nr 431/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2006 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2006
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-11-2005 w sprawie otwartego konkursu na realizajcę zadań publicznych w roku 2006
ROK 2005
II EDYCJA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2005
Zarządzenie 389/IV/2005 Bumistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-09-2005 w sprawie przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2005
Ogłosznie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-08-2005 w sprawie otwartego konkursu na realizajcę zadań publicznych
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2005
Zarządzenie Nr 345/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2005
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-marca-2005 w sprawie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinach na rok 2005