Kategorie

Grafika oznaczajaca Fundusze Europejskie i program Polska Cyfrowa

Uzupełnienie oświadczeń – granty ppgr – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Miasto i Gmina Pleszew, na wniosek Centrum Projektów Cyfrowa Polska, prosi o uzupełnienie złożonych oświadczeń w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa w terminie do 15 grudnia 2021…
Zdjecie przedstawia spacerujące osoby

Program “Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Miasto i Gmina Pleszew oraz Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.