Państwowy Fundusz Celowy

Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną w Pleszewie

image_print
flaga Polski oraz godło

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną w Pleszewie”

DOFINANSOWANIE: 1.525.359,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  1.910.022,74 zł

Zamówienie pn. „Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną

obejmuje wykonanie między innymi:

a) robót rozbiórkowych, wycinki drzew i krzewów,
b) budowy skrzyżowania z drogą powiatową  nr 4335P,
c) budowy dwóch przepustów o średnicy 500mm, o długości 11,40m i 10,0m – pod koroną drogi,
d) budowy 22 przepustów o średnicy 400mm pod zjazdami gospodarczymi – po lewej stronie,
e) budowy jezdni bitumicznej o szerokości 6,0m – o długości około 0,92km,
f) utwardzenia poboczy kruszywem łamanym  – szer. 1m,
g) nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach gospodarczych (zjazdy o max. szerokości 6,0m),
h) nowej warstwy ścieralnej w obrębie skrzyżowań z istniejącymi drogami,
i) rowu przydrożnego otwartego o długości 949,7m, przekroju trapezowym, szerokości dna 40cm i głębokości minimalnej 50cm
j) oznakowania poziomego i pionowego.