Kategorie

Grafika przedstawiajaca wzór dowodu osobistego

Wnioski na “stare” dowody tylko do 5 listopada

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Pleszewie informuje: W związku z koniecznością wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych niezbędnych do wydania dowodu osobistego zawierającego odciski palców informujemy, iż wnioski na podstawie dotychczasowych przepisów przyjmujemy wyłącznie do…
Zdjecie przedstawia spacerujące osoby

Program “Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Miasto i Gmina Pleszew oraz Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie planuje przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.