Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 110/10 położonej w Sowinie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolne:

Sowina – grunt o pow. 0,0201 ha stanowiący część działki nr 110/10 RV, ark. mapy 2,

Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Stawka roczna czynszu RV  –   9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta publikowanej przez Prezesa GUS.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i Pleszew.pl ( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 20 września 2022r.