Grafika oznaczajaca Fundusze Europejskie i program Polska Cyfrowa

Przedłużenie terminu! Uzupełnienie oświadczeń – granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 30 stycznia 2021 r. Przypominamy, że…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 2201/4 położonej w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew – działka nr 2201/4 o pow. 0,2526 ha (RV 0,1743 ha, RVI 0,0783 ha) KW nr KZ1P/00034021/3, ark. mapy 27. Zgodnie z uchwałą…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 42 położonej w Lenartowicach z przeznaczeniem na uprawy rolne

Wykaz Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać dz. nr 138/37 o pow. 0,0937 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2. Przedmiotowa działka to grunt niezabudowany o…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem sprzedaży jest dz. nr 138/32 o pow. 0,0958 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017410/2. Opis nieruchomości: Przedmiotowa…
Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, położoną w Kuczkowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz Działki niezabudowanej położonej w Kuczkowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 66. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać: dz. nr 67/8 o pow. 0,0046 ha, zapisaną w KW nr…