Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 2201/4 położonej w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – działka nr 2201/4 o pow. 0,2526 ha (RV 0,1743 ha, RVI 0,0783 ha) KW nr KZ1P/00034021/3, ark. mapy 27.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa- Etap II działka położona jest:

– w terenach zabudowy usługowej i techniczno-produkcyjnej- symbol 4U/P,

– w terenach dróg publicznych – symbol 5KDZ,

– w terenach dróg publicznych – symbol 7KDL.

Stawka roczna czynszu : RV – 9,5 dt żyta/ha,

R VI – 6,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę gruntów można składać do 31 grudnia 2021r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp. – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62-7428-345.

Pleszew, dnia 10.12.2021r.