Zdjęcie przedstawia pleszewski rynek z widokiem na ratusz miejski

Studium transportowe miasta Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej

Przedstawiamy do pobrania prezentację  PDF “Studium transportowe miasta Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej”.

Prezentacją jest skrótową formą opracowania diagnozującego obecne rozwiązania jeśli chodzi o organizację ruchu, z uwzględnieniem pojazdów mechanicznych rowerów oraz pieszych. Materiał wskazuje także możliwe zmiany i ulepszenia szczególnie w obszarze bezpieczeństwa.

Jest to materiał wyjściowy do dyskusji i konsultacji, a nie zatwierdzony projekt zmian.

Z pełną treścią Studium można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMiG, Rynek 1, pok. 111.

Uwagi i propozycje do materiału można przesyłać na adres email askibinska@pleszew.pl