Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na działalność gospodarczą – obiekt nr 54 pom. nr 2 przy ul. Kubackiego

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą wraz z przyległym gruntem, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Obiekt nr 54

-pomieszczenie nr 2 o pow. 100,00 m²

-grunt o pow. 50 m2.

Pomieszczenie położone jest na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U oraz w terenach ekosystemów leśnych.

Stawka miesięczna czynszu za pomieszczenie –  5,59 zł/m² + obowiąz. stawka VAT.

Stawka miesięczna czynszu za grunt – 0,73 zł/m2 + obowiąz. stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie wynajęte będzie na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl  i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – poddasze – pok. 302 )lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 1 grudnia 2021r.