Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na działalność gospodarczą – obiekt nr 47 pom. nr 3 przy ul. Kubackiego

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Budynek nr 47

-pomieszczenie nr 3 o powierzchni 40,00 m2.

Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka znajduje się w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz  z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie będzie wynajęte na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl  i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz -poddasze – pokój nr 302) lub pod nr  tel. 627428345.

Pleszew, dnia 1grudnia 2021 r.