Ikona przedstawiająca informację

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:

– elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e- dowód albo podpis kwalifikowany.
– w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma
 obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1
MW1.

W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast
 jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza
wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie

Do pobrania:

Deklaracja B

Deklaracja A