Flaga Powstania Wielkopolskiego

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim

Uchwała nr XL/385/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2156) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Pleszewie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz całej wspólnoty samorządowej oddaje hołd Powstańcom Wielkopolskim, których heroiczna walka przyczyniła się do tego, że Wielkopolska stała się częścią niepodległego państwa polskiego.

§ 2. Rada Miejska w Pleszewie składa hołd w 103. rocznicę wybuchu Powstania, w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święta państwowego w dniu 27 grudnia jako Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

§ 3. Rada Miejska w Pleszewie wyraża szacunek i wdzięczność bohaterskim Wielkopolanom, w tym Pleszewianom, którzy w latach 1918 – 1919 stanęli do walki o wolność Naszego regionu i czci ich pamięć minutą ciszy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew oraz zobowiązuje do przedłożenia uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pleszewie
/-/ Adela Grala-Kałużna