Kolaż 9 zdjęć ilustrujący inwestycje planowane w 2022 r.

Rekordowy budżet na inwestycje w 2022 r.!

Przyszłoroczny budżet Miasta i Gminy Pleszew jest rekordowy pod względem pieniędzy na inwestycje. Ponad połowa kwoty to środki z zewnątrz. Najwięcej samorząd przeznaczy na mieszkalnictwo.

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2022 r. to ponad 171 mln zł. Największe wydatki bieżące to oczywiście oświata i wychowanie, a także rodzina oraz transport publiczny. Dochody gminy natomiast mają spaść w porównaniu z rokiem 2021 o niecałe 3%. O ile MiG Pleszew – jak i inne samorządy – ma kłopot ze „spięciem” wydatków bieżących, choćby z uwagi na mniejsze dochody z PIT i CIT, to budżet na inwestycje jest rekordowy od lat. To z kolei z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne.

W 2022 r. samorząd wyda na inwestycje ponad 47 mln zł! Niemal połowa z tego – ok. 25 mln zł to pozyskane dofinansowania, głównie z programów rządowych, a także UE. Największe pieniądze przeznaczone są na mieszkalnictwo, edukację i bezpłatne parkingi. Powstaną między innymi trzy nowe budynki mieszkalne. Dwa już są w trakcie budowy u zbiegu ulic Mieszka I i Poniatowskiego. Kolejny powstanie po starym domu kultury przy ul. Bogusza. Dwa następne zostaną przebudowane – przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Podgórnej.

Wyremontowana i rozbudowana będzie za ponad 8 mln zł szkoła w Lenartowicach oraz wykonany będzie trzeci etap modernizacji ZSP n 3 w Pleszewie. Postanie także niemal 400 miejsc parkingowych – samorząd zbuduje cztery parkingi w mieście (przy ul. Kilińskiego, między Targową i Ogrodową, przy Cmentarzu Komunalnym), w tym jeden na terenie wiejskim pod dworcem PKP. Duże środki finansowe przeznaczono także na kontynuację budowy ścieżek rowerowych w centrum, na rozbudowę nowej miejskiej linii transportu publicznego PL oraz oczywiście na modernizację dróg i chodników, a także oświetlenie. Największe inwestycje drogowe będą miały miejsce na terenach wiejskich:

– Przebudowa drogi gminnej w Zawidowicach

– Przebudowa drogi gminnej w Jankowie

– Przebudowa ulicy Krótkiej w Zielonej Łące

– Przebudowa ulicy Madera w Suchorzewie

– Przebudowa ul. S. Mikołajczyka w Kowalewie

– Rozbudowa drogi gminnej w m. Folusz (za ulicą Podgórną).

Budżet MiG Pleszew na 2022 r. radni miejscy przyjęli jednogłośnie na grudniowej sesji.

Szczegóły dotyczące budżetu na przyszły rok dostępne w prezentacji – Pobierz!

Kolaż 9 zdjęć ilustrujący inwestycje planowane w 2022 r.