Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto
27
07
2017

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Dodane przez M. Konieczny 0

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto

Nr projektu: RPWP.04.04.01-30-0036/16

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Okres realizacji 2018-01-02 do 2019-10-31

Głównym celem projektu jest: poprawa oferty kulturalnej Domu Kultury w Pleszewie i inwestycja w lokalne zasoby w obszarze dziedzictwa kulturowego dla zachowania, ochrony promowania i rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1 szt.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -1 szt.

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1szt.

Wartość projektu: 6 307 895,23zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 345 293,43 zł.

Wprowadził: M. Konieczny

Wielkość czcionki
Kontrast