Polityka prywatności

Informacje ogólne:

Urząd Miasta i Gminy Pleszew odpowiedzialny za prowadzenie oficjalnego portalu Miasta i Gminy Pleszew , dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości a także zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w zakresie bezpieczeństwo danych. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających nasze witryny. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

Deklarujemy funkcjonowanie witryn z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz profesjonalizmu zawodowego, jak również zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej RODO). Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej pod adresem www.pleszew.pl jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, Tel.: 62 742 83 00.

Inspektor ochrony danych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  mail: iod@pleszew.pl

Zakres zbieranych danych:

W celu poprawy funkcjonowania naszych rozwiązań, umożliwienia wygodnego korzystania z serwisu, monitorowania nadużyć oraz w celach statystycznych, na podstawie zgody Użytkownika, zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że użytkownicy w czasie przeglądania treści informacyjnych naszego serwisu, są identyfikowani poprzez adresy URL. Ponieważ gromadzimy dane (logi) serwera WWW, znamy również:
-Adres IP klienta wysyłającego żądanie.
-Czas otrzymania żądania od klienta.
-Informację na temat żądania klienta związaną z adresem żądanej strony;
-Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
-Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik (jeżeli takie dane zostały udostępnione przez klienta);
-Rozmiar danych odesłanych klientowi;
-Informacje o przeglądarce użytkownika i systemie operacyjnym.

Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których przetwarzane będą inne niż powyżej wskazane informacje, w tym dane osobowe, których zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania będą zależały od zainteresowania przez Użytkownika konkretną usługą. Podanie danych osobowych może być niezbędne w ramach komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Niemniej jednak ich podanie może być wymagane jeśli  Użytkownik będzie chciał skorzystać z danej usługi. Szczegółowe informacje, w tym m. in. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel i  zakres ich przetwarzania podany jest przy każdej usłudze, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych. Mają one pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające identyfikator (ciąg liter i cyfr) przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki te używane są w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników portalu Miasta i Gminy Pleszew i pozwalają one stronie internetowej zapamiętać decyzje użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z portalu Miasta i Gminy Pleszew. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone są w „Polityce plików cookies”.

Informacje o przysługujących prawach

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu do przetwarzania, przy czym przysługuje one jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Odbiorcy danych

Z uwagi na korzystanie z portali społecznościowych, informacje na temat Użytkownika zebrane za pośrednictwem cookies mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Jednocześnie informujemy, że dostawcy portali społecznościowych, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności. Opuszczając naszą stronę np.: przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie, użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.