Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie

image_print

Zdjęcie przedstawia tablicę z informacją projktową

Budynek Sali Wiejskiej w Rokutowie przeszedł gruntowną termomodernizację – ocieplono ściany, wymieniono dach oraz okna i drzwi.  Wewnątrz wykonane zostały nowe ścianki działowe, podwieszane sufity i posadzki. Są także nowe instalacje: elektryczna, sanitarna, grzewcza, wentylacyjna i  wodociągowa. Ciekawostką jest zastosowanie innowacyjnej instalacji grzewczej zasilanej z rewersyjnej pompy ciepła, która umożliwia ogrzewanie i aktywne chłodzenie jednym urządzeniem. W porze zimowej pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie grzewcze pobierające energię z dolnego źródła ciepła, ale dzięki odwróceniu procesu pompa ciepła staje się agregatem chłodniczym.

Zagospodarowany został także teren przy budynku sali. Wykonano dojścia i schody zewnętrzne oraz miejsca postojowe.

Koszt remontu to niemal 743 tys. zł, z czego 450 tys. to dotacja unijna z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wykonawcą robót była firma ST INVEST Agnieszka Troińska z Wilkowyi, wyłoniona w drodze przetargu.

– Sala Wiejska w Rokutowie jest jedną z ostatnich w gminie Pleszew, która przechodziła gruntowny remont. Od wielu lat systematycznie odnawiamy budynki korzystając z pieniędzy zewnętrznych. Są to miejsca, gdzie integrują się mieszkańcy, gdzie odbywa się wiele przedsięwzięć i ważnych spotkań – mówi burmistrz Arkadiusz Ptak.

zdjęcie przedstawia obiekt po remonciezdjęcie przedstawia obiekt po remonciezdjęcie przedstawia obiekt po remonciezdjęcie przedstawia obiekt po remoncie