Kategorie

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2023 1.    Podstawa prawna Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22…
Ikona przedstawiająca informację

Termin wysyłania zgłoszeń w konkursie na przepisy kulinarne przedłużony do 10 stycznia 2022 roku!

Instytut Skrzynki przedłuża termin przesyłania zgłoszeń konkursowych do dnia 10 stycznia 2022 roku. Zachęcamy do zrobienia zdjęć potraw na stołach wigilijnych i wysłania nam ich wraz z przepisami i kartą zgłoszenia.  Zachęcamy też przejrzenia szuflad kredensu w poszukiwaniu starych rodzinnych…
Grafika oznaczajaca Fundusze Europejskie i program Polska Cyfrowa

Przedłużenie terminu! Uzupełnienie oświadczeń – granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Miasto i Gmina Pleszew otrzymała zgodę na wydłużenie terminu weryfikacji złożonych oświadczeń w „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. W związku z powyższym, przedłużeniu ulega termin uzupełnienia danych do 30 stycznia 2021 r. Przypominamy, że…