Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dla działki nr 2488 położonej w Pleszewie przy ul. Al. Wojska Pol. przeznaczonej do użyczenia – korty zadaszone

image_print

 Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.600m2 zabudowaną dwiema namiotowymi halami sportowymi do tenisa ziemnego o pow. łącznej 1.188m² pełniącymi funkcję zadaszenia dwóch kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o pow. 25,55m² oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę położony jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową (B VI US/U).

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie na rzecz Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl  i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp.– pok.302) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 10 marca 2022r.