plansza pzedstawia flagę polską i ukraińską oraz loga Miasta i Gminy Pleszew i Powiatu Pleszewskiego

Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – WAŻNE informacje!

image_print

W CELU USPRAWNIENIA PROCESU NADAWANIA NUMERÓW PESEL PROSIMY O REJESTRACJĘ TELEFONICZNĄ I USTALENIE GODZINY WIZYTY. TEL. KONTAKTOWY (MÓWIMY PO UKRAIŃSKU): 62 7428 300.

Czas niezbędny do „zarejestrowania” i nadania jednego numeru PESEL to około 20 – 40 minut.

Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę i pozostać w Polsce.

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi.

Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców,
 • podjęcia zatrudnienia, założenia firmy.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelką/obywatelem Ukrainy lub
 • są obywatelką/obywatelem Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatelki/obywatela Ukrainy, która/który ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonką/małżonkiem obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana
w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
  Wniosek w jęz. rosyjskim – Pobierz!
  Wniosek w jęz. ukraińskim – Pobierz!
  Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie (fotografię można wykonać nieodpłatnie w siedzibie Urzędu).
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • Od osób, które ukończyły 12 rok życia będą pobierane odciski palców.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL. Uwaga! Nie wymagamy meldunku.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

Sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 1 na parterze, pokój 002. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 7.30-16.30, wtorek–czwartek w godz. 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30. Numer telefonu – 62 7428 300.

W trakcie wizyty należy pamiętać o obowiązku zachowania dystansu społecznego, zasłanianiu ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekcji rąk.