Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dot. pomieszczenia o pow. 61,60 m2 przy ul. Kubackiego w budynku nr 52

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w terenach usług sportowo-rekreacyjnych z zabudową usługową – symbol US/U oraz w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu : 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Pomieszczenie będzie wynajęte na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp. – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 10 marca 2022 r.