Ikona przedstawiająca informację

Mija termin płatności pierwszej raty podatków! Sprawdź!

Informujemy, że 15 marca upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego dla osób fizycznych.

Jednocześnie przypominamy, że do 10-go dnia każdego miesiąca należy regulować ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wysokość opłaty jest ustalana na podstawie deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. UWAGA – żadne decyzje czy rachunki za odpady nie są wysyłane na początku roku).