Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Sportowej przeznaczonej do wydzierżawienia pod Ptasi Bufet

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod „Ptasi Bufet”.

Grunt o pow. 2,00 m2 stanowiący część działki nr 2495 o pow. całkowitej 11,1041 ha KW nr KZ1P/00017518/9, ark. m. 39.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka nr 2495 znajduje się w terenach zieleni urządzonej – symbol ZP.

Stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny rocznie.

Czynsz z dniem 1 stycznia każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl

( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 4.01.2022 r.