Ikona Orła Białego na czerwonym tle

Zgłoś uczestników Powstania Wielkopolskiego

Muzeum Regionalne w Pleszewie chce upamiętnić powstańców wielkopolskich pochowanych na cmentarzu przy ul. Kaliskiej. Osoby związane z powstańcami, którzy są tam pochowani, a na ich nagrobkach nie znajduje się taka informacja, proszeni są o przekazanie informacji.

Muzeum Regionalne w Pleszewie wraz z harcerzami sukcesywnie spisuje nagrobki powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej. Mogą jednak zapisać tylko te, na których umieszczona jest informacja o udziale w powstaniu lub krzyż powstańczy umieszczony na tablicy nagrobnej.

Aby przygotować jak najbardziej kompletny wykaz powstańców, można zgłaszać osoby, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim i są pochowane na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie, a na ich nagrobku nie widnieje taka adnotacja. Zgłoszeń można dokonywać w Muzeum Regionalnym w Pleszewie do dnia 5 grudnia 2022r. Wraz ze zgłoszeniem nazwiska powstańca należy przedstawić dokument potwierdzający fakt uczestnictwa w zrywie.

Wykaz powstańców i ich grobów znajdzie się w okolicznościowej broszurze wydanej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Ikona Orła Białego na czerwonym tle