Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Kubackiego 54

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć na okres do 1 roku pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:

Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o

powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w obszarze istniejących i projektowanych terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (MN/U) i terenach ekosystemów leśnych.

Pomieszczenie oddane będzie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Klub Sportów Wodnych VEGA Pleszew.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp.- pok. nr 302 ) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 5.10.2021r.