Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dot. lokalu przy ul. Ogrodowej

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pomieszczenie handlowe nr 9 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, stanowiące część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha, KW nr KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Pleszewa działka położona jest w terenach zabudowy usługowej – symbol „7U”.

Stawka miesięczna czynszu:

– za pomieszczenie 17,68 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,

– za grunt 2,88 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 lipca waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Najemca zobowiązany jest prowadzić sprzedaż co najmniej 5 dni w tygodniu.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia  kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie wraz z gruntem będzie oddane w najmem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 5.10.2021r.