Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości, pomieszczenie nr 55-5 przy ul. Kubackiego przeznaczone na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pomieszczenie nr 5 o pow. 102 m2 wraz z gruntem tzw. wystawką o pow. 15 m2, położone na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW nr KZ1P/00005342/7.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową-symbol MN/U.

Stawka miesięczna czynszu:

– za pomieszczenie 5,59 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,

– za grunt 0,73 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Czynsz podlega z dniem 1 lipca każdego roku waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Pomieszczenie wraz z gruntem będzie oddane w najmem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 27.04.2022 r.