Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości, pomieszczenie handlowe nr 11 przy ul. Ogrodowej 8

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pomieszczenie handlowe nr 11 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2 na część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW nr KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Pleszewa zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. (Dz.Urz.Woj.Wielk. z dnia 8 października 2018r. poz.7661) działka przeznaczona jest na tereny zabudowy usługowej – 7U.

Stawka miesięczna czynszu:

-za pomieszczenie 17,68 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT,

-za grunt 2,88 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz płatny miesięcznie.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 lipca waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Najemca zobowiązany jest prowadzić sprzedaż co najmniej 5 dni w tygodniu.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia  kaucji na konto Urzędu.

Pomieszczenie wraz z gruntem będzie oddane w najmem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 27.04.2022 r.