Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący dzierżawy gruntów rolnych w Kowalewie dz. nr 8/1, 8/2 i 8/3

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Kowalew działka nr 8/1, 8/2, 8/3 o łącznej pow. 1,2169 ha ( RIVa-0,7628 ha, RIVb-0,4541 ha), ark. m. 16, KW nr KZ1P/00008780/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szosa Jarocińska nr XXXII/356/2018 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2018r. działki nr 8/1 i 8/3 przeznaczone są pod tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, działka nr 8/2 pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.”
Stawka roczna czynszu: R IVa 14,5 dt żyta/ha, RIV b 14,0 dt żyta/ha.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.
Grunty będą oddane w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 10 listopada 2021r.