Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia przy ul. 70 Pułku Piechoty

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do

10 lat nieruchomość o pow. 0.0300 ha położoną w Pleszewie przy ul.70 Pułku Piechoty, oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 3697/28 ark. m.18, zapisaną w księdze wieczystej KW nr KZ1P/00040293/5.

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25  września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol – 1 MN.

Nieruchomość oddana będzie w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Misia Uszatka”.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302 ) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 2.01.2023r.