Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 41 położonej w Zawidowicach przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Zawidowice grunt o pow. 0.7400 ha, stanowiący działkę nr 41 RV, RVI Księga Wieczysta nr KZ1P/00018222/4.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w terenach infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, tereny rolnicze – symbol E/R.

Stawka roczna czynszu:
R V – 9,5 dt żyta/ha
R VI – 6,5 dt żyta/ha.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę gruntu można składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) w terminie do 24 lutego 2023 r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pok.302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew dnia 24.01.2023r.