Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 271 położonej w Kowalewie przeznaczonej do dzierżawy na reklamę

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 10 lat grunt z przeznaczeniem na reklamę położony w Kowalewie.

Grunt o pow. 3,00 m2 stanowi część działki nr 271 o powierzchni całkowitej 0.0504 ha   KW KZ1P/00020603/6 ark. m.3.

Zgodnie z uchwałą nr XLVI/459/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie gmina Pleszew w/w działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 7 MN.

Stawka roczna czynszu  – 400,00 zł + VAT.

Czynsz płatny rocznie.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 stycznia waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302 ) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 24.01.2023r.