Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2361 położonej w Pleszewie przeznaczonej na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew – grunt o pow. 0,2320 ha R VI, stanowiący działkę nr 2361, ark. m.40.
Księga Wieczysta KZ1P/00034534/2.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew w/w nieruchomość położona jest w terenach obniżeń terenu wzdłuż cieków.

Stawka roczna czynszu: R VI 6,5 dt żyta/ha.

Stawka czynszu uzależniona jest od obowiązującej w danym roku średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o wydzierżawienie nieruchomości można składać do 30 marca 2023r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pok. nr 302.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie dzierżawcy nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 15.03.2023r.