grafika oferta pracy

Urząd poszukuje Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Główne obowiązki:

a) prowadzenie zagadnień z zakresu budownictwa i transportu, w szczególności: prowadzenie i rozliczanie inwestycji drogowych; prowadzenie i rozliczanie remontów dróg i ulic; opracowywanie zmian w organizacji ruchu drogowego, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie drogownictwa,
b) realizacja postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw,
c) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, drogi, mosty, elementy małej architektury) oraz dbałość o ich rozbudowę,
d) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie dróg, wodociągów i kanalizacji, wiat autobusowych,
e) współdziałanie z innymi podmiotami przy uzbrajaniu terenów budowlanych i inwestycji na terenie gminy w tym budownictwa komunalnego,
f) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Treść ogłoszenia- Kliknij