na plakacie widać szczegóły wydarzenia skierowanego do szkół z terenu MiG Pleszew z okazji Światowego Dnia Roweru

(Nie)Typowo Rowerowo!

Symulacje wypadków, pokazy ratownictwa, sadzenie drzew, sprzątanie “Plant” i panel ekspercki ze sportowcami. Z okazji Światowego Dnia Roweru dzieci i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pleszew będą miały okazję wziąć udział w ciekawych, edukacyjnych i kreatywnych zajęciach połączonych ze sportem.

3 czerwca przypada Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji organizowany jest międzyszkolny event, który ma na celu edukować dzieci i młodzież, jak również zachęcać do aktywności fizycznej. Tego dnia, odbywać się będą klasowe wycieczki rowerowe, a szkoła, do której największa liczba uczniów przyjedzie rowerem, otrzyma nagrodę. Ponadto, Miasteczko Ruchu Drogowego na Stadionie Miejskim, stanie się centrum dowodzenia ratowników medycznych i innych służb, którzy przeprowadzą symulacje wypadków.

Jednocześnie, w parku leśnym “Planty”, przeprowadzona zostanie akcja sprzątania z udziałem dzieci i młodzieży oraz wspólne sadzenie nowych roślin.

W Zajezdni Kultury natomiast, odbędzie się panel ekspercki ze sportowcami pn. “Zostajesz tym, kim chcesz być”, który będzie transmitowany do szkół podstawowych.

Event ,,(Nie)Typowo Rowerowo!” to masa wiedzy, ale również zabawy i aktywności. A wszystko po to, aby uświadamiać dzieciom czyhające niebezpieczeństwa i wpajać im zasady bezpieczeństwa oraz dbania o środowisko, a także zachęcać do częstej aktywności fizycznej.

na plakacie widać szczegóły wydarzenia skierowanego do szkół z terenu MiG Pleszew z okazji Światowego Dnia Roweru