Zdjecie przedstawia uczniów podczas zajęć profilaktycznych

Samorząd dotrze ze wsparciem do każdego dziecka

image_print

Logotyp województwa wielkopolskiego

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Projekt: przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

Bardzo duże przedsięwzięcie związane z wsparciem dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą realizuje Miasto i Gmina Pleszew. Już trwa jego największa część, czyli zajęcia profilaktyczne w każdej szkole podstawowej publicznej i niepublicznej.  W tym cyklu edukator dotrze do wszystkich klas, od pierwszych począwszy na ósmych skończywszy.

Zdjecie przedstawia uczniów podczas zajęć profilaktycznych

Foto: zajęcia prowadzi m.in. doświadczony edukator i wybitny fachowiec Izabela Adamczak. 

Szkolenia dla dorosłych pracujących z młodzieżą, bezpłatne dyżury psychologa w szkołach, zajęcia dla nauczycieli i rodziców oraz przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą.  Celem jest profilaktyka uzależnień oraz wsparcie psychologiczne i psychiczne.

W ostatnich dniach rozpoczęły się masowe warsztaty dla uczniów. Edukator dotrze do każdej klasy. W sumie będzie to 135 oddziałów i blisko 2000 dzieci z następujących szkół:   Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie, Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie, Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie.

Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników.  Dla najmłodszych,  uczniów dla klas I – III szkoły podstawowej realizowany jest  temat „Rola emocji”. Starsze dzieci, z klas  IV – VI szkoły podstawowej wezmą udział w warsztatach „Niewidzialne rany” związanych z sytuacją psychiczną młodych pokoleń. Te same warsztaty, choć w innej formie, zrealizują klasy VII oraz VIII. Ponadto, dwa najstarsze roczniki objęte zostaną dodatkową profilaktyką związaną ze skutkami picia alkoholu w ciąży.

Zajęcia opierają się na wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej oraz społecznej.  To dopiero początek kompleksowych działań jakie zamierzamy wdrażać z troski o młode pokolenia.  Chcemy w obecnie trwającym projekcie już osiągnąć pierwsze rezultaty. Pragniemy, aby nasi uczniowie rozpoznawali własne emocje oraz uczucia i potrafili je nazwać, znali sposoby rozładowania trudnych emocji, doskonalili współpracę z grupą rówieśniczą, znali swoje mocne strony. – mówi Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Izabela Świątek. Jak dodaje odpowiedzialna za oświatę zastępczyni Arkadiusza Ptaka, samorząd pracuje nad tym, aby młodzież potrafiła się odnaleźć w trudnych sytuacjach, wiedziała jak chronić swoje zdrowie, a w razie potrzeby wiedziała, gdzie szukać pomocy.

Dodatkowe informacje

W ramach projektu, we wszystkich szkołach podstawowych Miasta i Gminy realizowane są również dyżury psychologa.
Kliknij tutaj, aby sprawdzić harmonogram dyżurów psychologa