Obrazek przedstawia ikonę symbolizującą wodę

Ostrzeżenie: roztopy

Zostało wydane ostrzeżenie hydrologiczne 2 st. – na Wiśle na odcinku od ujścia Narwi do zbiornika Włocławek, możliwe są lokalne wzrosty poziomu wody w Kępie Polskiej powyżej stanu ostrzegawczego, związane z piętrzeniem wody przez utrzymujący się na rzece lód.

Nad Polskę napływa cieplejsze i wilgotne powietrze (już teraz 11 st. we Wrocławiu), dlatego w najbliższych dniach zjawiska lodowe będą zanikać, a miejscami stała pokrywa lodowa ulegać rozpadowi powodując pochód kry. Odwilż i roztopy, lokalnie potęgowane opadami deszczu również będą miały znaczny wpływ na sytuację hydrologiczną.

Aktualnie dla części płd. powiatów woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego wydane zostały ostrzeżenia meteorologiczne na roztopy ze st. 2. W związku z powyższym prognozuje się lokalne wzrosty i wahania stanów wody, w szczególności na ciekach górskich i podgórskich (zlewnia Wisły i Odry) oraz w zl. Narwi, przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie do strefy wody wysokiej. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji możliwe są pojedyncze przypadki osiągnięcia stanów ostrzegawczych. Taka sytuacja utrzyma się przynajmniej przez najbliższe 2 doby.