ikona dymu lecącego z komina biała na niebieskim tle

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

image_print

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOPUSZCZALNEGO
Zagrożenie Przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 16.12.2022 r.
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 wystąpiło na stacjach: WpPleszAlMic w Pleszewie.
Obszar przekroczenia Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Pleszew.
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 16 953.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA WYSTĄPIENIA PRZEKROCZEŃ DOBOWYCH PYŁU PM10
Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 16.12.2022 r.
Podstawa prawna –     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),

–    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Analiza danych pomiarowych oparta jest o pomiary wstępnie zweryfikowane. Ostateczne dane wskazujące wystąpienie przekroczenia w roku poprzednim zawiera roczna ocena jakości powietrza, wykonywana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Opracowanie
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne – Przekroczenia i ryzyko przekroczeń   https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

Portal Jakości Powietrza GIOŚ –http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms