Ikona przedstawiająca informację

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU MIASTA I GMINY PLESZEW DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

image_print

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU MIASTA I GMINY PLESZEW
DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza, że przystępuje do zakupu paliwa stałego od podmiotów wprowadzających do obrotu, będących spółkami skarbu państwa, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Pleszew do dnia 31.12.2022 r.
Zgodnie z w/w ustawą celem organizowanej przez Gminę sprzedaży węgla jest umożliwienie
wyłącznie gospodarstwom domowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew zakupu węgla luzem na potrzeby ogrzewania w sezonie 2022/2023.
Warunki i tryb sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych
w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew zostaną określone w odrębnych dokumentach.
Miasto i Gmina Pleszew będzie dokonywała sprzedaży węgla przez podmiot redystrybuujący,
tj. skład opału.

Do pobrania:

Ogłoszenie (PDF)