Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10, poł. w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 10 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 na działkach oznaczonych nr 1450 i 1451/1 o łącznej pow. 1.565 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00015852/8.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie (plan 23) działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „MW”.

Lokal mieszkalny nr 10 położony jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą trzy pokoje, kuchnia, korytarz, wc i łazienka o łącznej pow. użytkowej 66,00 m2.

Do lokalu przynależy piwnica nr 5 o pow. 12,70 m2 oraz udział w częściach wspólnych budynku i działce gruntu w wysokości 599/10000.

Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 250.840,00 zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:
– za gotówkę,
– na raty- przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna max. w 9-ciu rocznych ratach płatnych w terminie:
– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 65 % przy wykupie za gotówkę i 60 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302).

Pleszew, dnia 4 listopada 2022 r.