Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący pomieszczenia przy ul. Kubackiego przeznaczonego na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pomieszczenie nr 7-1 o pow. 162,34 m2.

Pomieszczenie położone jest na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW KZ1P/00002801/2 (ark.m. 43).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew ww. nieruchomość położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową oraz w terenach ekosystemów leśnych.

Stawka miesięczna czynszu: 5,88 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku, podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny do 20 dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302 ) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 4 listopada 2022r.